Cursos

Els programes de formació presencial que oferim poden adaptar-se a cursos, tallers, seminaris, conferències o retirs de meditació.

Estan dirigits a persones interessades en la meditació, l’ecologia, l’ètica social i la filosofia política.

Dividim els programes en dos temes:

1- Meditació

2- Filosofia, ètica intercultural i ecologia

MEDITACIÓ

Dimensions de l’experiència. Introducció a la meditació.

Aquest programa inclou un mòdul introductori i quatre mòduls consecutius, però independents.

 

FILOSOFIA, ÈTICA INTERCULTURAL I ECOLOGIA

Ètica intercultural i ecologia

Grup d’estudi: Ètica i diàleg intercultural
Seminari: Buddhisme i drets humans
Seminari: Ètica, ecologia i espiritualitat

Filosofia  i ciències humanes

Grup d’estudi: Raó neoliberal, democràcia i drets humans

Narratives de l’era secular
Fenomenologia  i filosofia de la ment
Introducció a l’eco-filosofia

Vida contemplativa i modernitat

Vida contemplativa i modernitat

 

Veure l’historial dels cursos ja realitzats i les properes activitats.