Dimensions de l’experiència

Professor: Dr. Juan Manuel Cincunegui

Inscripcions: info@mentevidaysociedad.org

El propòsit del curs és introduir, de manera progressiva i articulada, una sèrie de pràctiques contemplatives que tenen el seu origen en la tradició budista, però adaptades a la nostra cultura secularitzada.

Aquestes pràctiques ens permeten accedir a una comprensió profunda de la naturalesa de la consciència, el seu funcionament i els seus diversos nivells de manifestació. Aquesta exploració ens ofereix l’oportunitat de reconèixer una font inesgotable de lucidesa i altruisme, ocult sota un malentès radical sobre la nostra identitat, les emocions que ens pertorben i els hàbits que solidifiquen aquesta aprehensió errònia sobre nosaltres mateixos i el món que habitem.

Les pràctiques que explorarem estan dissenyades per refinar la nostra capacitat atencional, conrear el nostre discerniment, modelar la nostra sensibilitat i disposició actitudinal, investigar els estats de la vigília en relació amb els estats del somni, i comprendre la naturalesa última de l’experiència.

El programa està compost per quatre mòduls:

Mòdul 1: Enfocar la ment i obrir el cor

 Explorarem diverses estratègies per millorar la nostra capacitat de concentració i aconseguir un estat de serenitat, al mateix temps que conreem actituds afectives constructives.

Mòdul 2: La pràctica de l’atenció plena: entendre la nostra experiència

Aprendrem a aplicar l’atenció de manera intel·ligent sobre diverses esferes de la nostra experiència: el cos i el seu entorn/món, les cinc consciències sensorials i la consciència mental, les sensacions, sentiments, les emocions, la ment discursiva, els seus continguts i estructures bàsiques, i altres esferes més subtils de la nostra experiència.

Mòdul 3: El descobriment de l’altre: altruisme i responsabilitat

L’objectiu és modelar la nostra dimensió afectiva, conreant les actituds d’amor, cura, alegria i imparcialitat que ens ajudin a disminuir els hàbits egocèntrics i assumir perspectives i actituds altruistes basades en un sentit cosmopolita de responsabilitat universal.

Mòdul 4: Aparença i realitat: sobre la vida, el somni i la mort

L’exploració dels estats de consciència que es manifesten en els trànsits de la vigília, el somni i la mort, ens permetrà analitzar la naturalesa última del món que experimentem, la ment i la nostra pròpia identitat, al mateix temps que ens ofereixen eines que ens ajuden a posar a prova les hipòtesis d’un fonament no material de l’experiència.

Programa del curs

  • Presentació del programa. Propòsit últim de la pràctica meditativa. Asserenar la ment atenent a la respiració. L’actitud amorosa i la felicitat.
  • Asserenar la ment assentant la ment en el seu estat natural. Condicions pròpies per a la pràctica de la serenitat mental. L’actitud compassiva.
  • Asserenar la ment atenent a la pròpia consciència. Línies de recerca en l’estudi de la consciència: filosofia, fenomenologia i tradicions contemplatives. Factors i obstacles per a l’assoliment de l’estabilització meditativa. L’actitud gojosa.
  • L’atenció plena dirigida al cos i a l’ajusto-món. La dimensió perceptiva. Els cinc elements. Les tres marques de l’existència: transitorietat, insatisfacció i absència d’essència. La meditació en acció. L’actitud d’imparcialitat.
  • Atenció plena dirigida als sentiments. Els tres tipus de sofriment. La comprensió com una forma subtil d’aferrament. Paral·lelisme entre l’anàlisi budista de l’experiència i les aportacions de la fenomenologia de Heidegger i Merleau-Ponty. Origen i naturalesa dels sentiments.
  • Atenció plena dirigida a la ment i els seus continguts. La dimensió mental. La naturalesa de la ignorància.
  • Atenció plena dirigida al món fenomènic.
  • El cultiu d’una perspectiva universal. Empatia. Els desavantatges de l’egoisme. Els avantatges de l’altruisme. L’actitud mental d’intercanvi d’un mateix amb els altres. La pràctica de donar i rebre. Les tres dimensions de la consciència. Transformar els problemes en un camí cap a la felicitat.
  • Aparença i realitat. Vacuïtat i sorgiment depenent. La naturalesa il·lusòria del jo i del meu. La naturalesa il·lusòria del món. Somni lúcid i ioga del somni: tècniques per reconèixer el somni com a somni, transformar els somnis i veure a través dels somnis.
  • El místic. L’analogia del somni i la metàfora del despertar espiritual.

Bibliografia bàsica

H.H. DALAI LAMA. (2000). Dzogchen. The Heart Essence of the Great Perfection. (P. Gaffney, Ed., Thubten Jinpa, & R. Barron, Trads.) Ithaca. New York: Snow Lion.

H.H. DALAI LAMA. (2002). Advice on Dying and Living a Better Life. (J. Hopkins, Ed., & J. Hopkins, Trad.) London: Rider.

H.H. DALAI LAMA. (2006). How to See Yourself as You Really Are. A Practical Guide to Self-Knowledge. (J. Hopkins, Ed., & J. Hopkins, Trad.) London: Rider.

H.H. DALAI LAMA. (2009). Becoming Enlightened. (J. Hopkins, Ed., & J. Hopkins, Trad.) London: Atria.

H.H. DALAI LAMA, & Berzin, A. (1997). The Gelug/Kagyü Tradition of Mahamudra. Ithaca. New York: Snow Lion Publications.

HOPKINS, J. (1987). Emptiness Yoga. The Tibetan Middle Way. (J. Wilson, Ed.) Ithaca. New York: Snow Lion Publications.

HOPKINS, J. (2001). Cultivating Compassion. A Buddhist Perspective. New York: Broadway Books.

LEKDEN, K. (1998). Meditations of a Tibetan Tantric Abbot. (J. Hopkins, Ed., & J. Hopkins, Trad.) Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.

WALLACE, B. A. (2005). Genuine Happiness. Meditation as the Path to Fulfillment. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

WALLACE, B. A. (2006). The Attention Revolution. Unlocking the Power of the Focus Mind. Sommerville MA: Wisdom Publications, Inc.

WALLACE, B. A. (2011). Minding Closely. The Four Applications of Mindfulness. Ithaca. New York: Snow Lion Publications.


Professor

Juan Manuel Cincunegui és Llicenciat i doctor en Filosofia per la Universitat Ramon Llull (2010), doctor en Ciutadania i Drets Humans per la Universitat de Barcelona (2018), i doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2023).

Va realitzar estudis budistes a l’Índia, Nepal i Sri Lanka (1992-1999), on va tenir l’oportunitat de fer extenses pràctiques meditatives en solitari. Des de 1998 ensenya filosofia budista i meditació.

web personal: http://www.juanmanuelcincunegui.com/

Inscripcions: info@mentevidaysociedad.org