Qui som?

VISIÓ I MISSIÓ

Visió
El nostre centre està dedicat a la labor educativa i a la investigació. La perspectiva que adoptem és crítica i constructiva respecte al sentit de les nostres actuals pràctiques socials. Promovem una educació que faciliti als individus l’accés als seus propis recursos innats d’altruisme i lucidesa mitjançant l’ensenyament de pràctiques contemplatives que permetin una integració plena dels individus en el món, per tal de preservar-lo i millorar-lo per al bé de tots. Per fer-ho, adoptem una metodologia que aborda les qüestions relatives a la consciència, la vida i la societat adient-se les perspectives en tercera persona pròpies de les ciències, amb les perspectives en primera persona que promouen els estudis contemplatius.

El projecte està guiat per una visió de l’educació que emfasitza l’entrenament de la ment com a causa primària per reduir el sofriment individual i col·lectiu, a la vegada que promou el més ampli benestar planetari facilitant els mitjans per a la mencionada transformació fent accessibles aquelles pràctiques que col·laboren al més gran equilibri, fortalesa i discerniment dels individus.

Missió
Transformar l’educació i obrir noves rutes d’investigació. Ajudar a implementar l’ús de pràctiques i perspectives contemplatives en el context de l’educació bàsica, mitjana i superior.

Crear un ambient de recerca i docència que estigui inspirat per un sentit de responsabilitat, al servei d’una societat més justa i compassiva, i una humanitat més responsable amb relació a altres éssers vius no humans i la natura en general.

Deixa un comentari