Principis

  • Interdependència i no violència.
  • Ecuanimitat, amor i justícia
  • Responsabilitat universal
  • Diàleg i llibertat
  • Les pràctiques contemplatives ofereixen diversos camins de realització personal i espiritual. Totes aquestes disciplines i itineraris tenen com a propòsit últim l’autoconeixement i la autotransformació dels individus. La perspectiva que adopten aquestes pràctiques és introspectiva i estan inspirades en una visió de plena realització dels nostres potencials.
  • Les pràctiques contemplatives estan basades en els principis bàsics de la interdependència i la no violència.
  • Sobre la base d’aquests principis bàsics i les actituds que els acompanyen, les pràctiques contemplatives promouen el reconeixement de l’estreta relació que mantenim amb els diversos cercles de la nostra pertinença, a nivell local, nacional i global. La superació de l’individualisme comporta l’assumpció de les nostres responsabilitats civils i ciutadanes en els àmbits socials, polítics, econòmics i culturals.
  • La preservació i la promoció de la vida humana no poden ocórrer en detriment de la vida i el benestar d’altres espècies animals no humanes i la destrucció de la biosfera. Les pràctiques contemplatives promouen una reflexió i una acció responsable al voltant de la diversitat biològica i la naturalesa física en general.
  • L’esperit que anima les pràctiques contemplatives és un esperit de llibertat que afavoreix el diàleg entre diverses tradicions religioses, filosòfiques i científiques, que assumeix els desafiaments de la secularització i promou l’intercanvi ecumènic i cultural.